Welcome

Site Clock

Recent Forum Posts

Recent Photos

Recent Videos

935 views - 0 comments
583 views - 0 comments
588 views - 0 comments
584 views - 0 comments

Recent Blog Entries

CLB Vovinam - Việt Võ Đạo Trường THCS Bình Trị Đông A.

             Câu lạc bộ được thành lập từ tháng 10 năm 2010. Vừa qua, tại Giải Vovinam - Việt Võ Đạo Thiếu niên Nhi đồng TP.HCM năm 2010, học sinh của Trường đã đạt được 01 HCB và 01 HCĐ góp phần vào thành tích chung của Đoàn Vovinam - Việt Võ Đạo quận Bình Tân với 03 HCV, 03 HCB và 03 HCĐ, xếp hạng 05 toàn đoàn(gồm 20 đoàn tham dự).