Welcome

Site Clock

Recent Forum Posts

Recent Photos

Recent Videos

935 views - 0 comments
583 views - 0 comments
588 views - 0 comments
584 views - 0 comments

Recent Blog Entries

Đăng cai tổ chức kỳ thi thăng cấp Vovinam-Việt Võ Đạo quận Bình Tân,  Khóa 3 - Năm 2010 

           Kỳ thi thăng cấp Vovinam - Việt Võ Đạo quận Bình Tân, Khóa 3 - Năm 2010 được tổ chức vào ngày 04 tháng 4 năm 2010 tại Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân(Số 168 Trần Thanh Mại, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân)
           Kết quả các môn sinh đạt Thủ khoa và Á Khoa :
                     * Cấp Sơ đẳng :
                             - Thủ khoa Nam :    Trần Hữu Giàu                       Đơn vị : CLB Nhà thiếu nhi Q.BT
                             - Á khoa Nam      :    Bạch Bảo Minh Quân           Đơn vị : CLB Nhà thiếu nhi Q.BT
                                                                 Nguyễn Đình An                    Đơn vị : CLB Nhà Văn hóa LĐ 

                            - Thủ khoa Nữ     :     Lê Thị Thúy Huỳnh               Đơn vị : CLB Nhà Văn hóa LĐ
                            - Á khoa Nữ          :    Nguyễn Thị Thúy An             Đơn vị : CLB Nhà thiếu nhi Q.BT
                                                                 Nguyễn Cẩm Vy                   Đơn vị : CLB Nhà thiếu nhi Q.BT

                  * Cấp Sơ đẳng nhất :
                             - Thủ khoa Nam :     Trần Hải Thịnh                     Đơn vị : CLB Vàm Cỏ Đông Q.8
                             - Á khoa Nam     :      Nguyễn Ngọc Nam             Đơn vị : CLB Vàm Cỏ Đông Q.8
                             - Thủ khoa Nữ và Á khoa Nữ : Không có

                 * Cấp Sơ đẳng nhị :   
                            - Thủ khoa Nam :       Hồ Minh Quân                     Đơn vị : CLB Nhà thiếu nhi Q.BT
                                                                  Hoàng Trọng Khanh          Đơn vị : CLB Nhà thiếu nhi Q.BT
                           - Thủ khoa Nữ     :       Nguyễn Thị Trúc Linh         Đơn vị : CLB Nhà thiếu nhi Q.BT
                           - Á khoa Nữ         :       Nguyễn Thị Trúc Phương   Đơn vị : CLB Nhà thiếu nhi Q.BT

                 * Cấp Sơ đẳng tam :
                           - Thủ khoa Nam :       Dương Tiến Đức                   Đơn vị : CLB Nhà thiếu Nhi Q.BT
                           - Á khoa Nam      :       Nguyễn Minh Trọng              Đơn vị : CLB Vàm Cỏ Đông Q.8
                                                                  Nguyễn Hữu Thịnh              Đơn vị : CLB Vàm Cỏ Đông Q.8
                          - Thủ khoa Nữ và Á khoa Nữ : Không có 

        Một số hình ảnh kỳ thi khóa 3       

NHÀ VĂN HÓA LAO ĐỘNG QUẬN BÌNH TÂN
         Câu lạc bộ Vovinam Nhà Văn hóa Lao động quận Bình Tân được thành lập từ ngày 05 tháng 01 năm 2010.
            Huấn luyện viên Trưởng : HLV Lê Hải Đảo
            Thành phần Ban huấn luyện :  HLV Lâm Minh Chung, HLV Lê Hải Đảo                                                          

    Địa chỉ : Số 168 Đường Trần Thanh Mại, Phường Tân Tạo A, Quận Bình Tân.