Welcome

Site Clock

Recent Forum Posts

Recent Photos

Recent Videos

911 views - 0 comments
578 views - 0 comments
583 views - 0 comments
578 views - 0 comments

Recent Blog Entries

Vovinam Tâm ca

 

VOVINAM TÂM CA

          Vovinam môn phái võ đạo sáng tạo do người Việt Nam.

          Vovinam đây nguồn sống anh dũng bất khuất của cháu con Lạc Hồng

          Vovinam nơi rèn đúc thanh niên thành người hữu ích hiên ngang

          Vovinam truyền vào tâm tư thanh niên, một niềm tin lên hương, một tình thương bao la, một hoài bảo cao xa. 

          Quyết vì đất nước nêu cao gương hy sinh, điểm tô non sông uy linh, huy hoàng dưới ánh bình minh.

          Với bàn tay thép, với trái tim từ ái.  Người môn sinh Vovinam đấu tranh cho công bằng bác ái.  Xoa dịu vết thương đau cho mọi người.

          Với bàn tay thép, với trái tim từ ái.  Người môn sinh Vovinam phát huy tinh hoa đời sống mới.  Tô đậm trang sử mới cho Việt Nam.

          Vovinam, Vovinam, Vovinam trùm không gian, vượt thời gian.

          Vovinam, Vovinam, Vovinam...

Việt võ sĩ

  

Vovinam hành ca

Vovinam Nhân võ đạo